FRÅGA OSS OM MEDICINER OCH APOTEKENS PRODUKTER

 

Hur inverkar min medicin?
Hur och när använder jag min medicin?
Hur länge använder jag min medicin?
Har min medicin biverkningar?
Vem skall jag kontakta vid problem situationer?

 

 

Din fråga

 

 

 

 

 

Tillbaka till framsidan

Följande sida