VÄLKOMMEN TILL LOVISA APOTEK


 

Apotekets kundutrymmen är rymliga och ljusa. I möblemanglösningarna har man beaktat moderna funktionella krav, men ändå bevarat apotekets gamla historiska tradition.

 

Uppe på bakre väggen av officinen finns en gyllene krona, utsmyckad med sirliga girlander av trä. I mitten av skylten står det; Apotheca Cronan, privileg anno dom 1754". I skylten kan man ana spår av tidigare förgyllning.

 

I officinen finns själv-vals hyllor.

  Här granskas eller "kollas" recept mediciner färdigt för att expedieras åt kunderna.

 

Tillbaka till framsidan

Följande sida